15 Mart 2008 Cumartesi

İnternet cafe yasakları yürürlüğe girdi

İnternet cafelere 12 yaşından küçükler ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecek, 15 yaşından küçükler ise veli ya da vasileri olmadan saat 20.00’den sonra söz konusu iş yerlerine alınmayacak.

İSTANBUL - İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu. Yönetmelikle, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usuller düzenlendi.

Yönetmelikte, internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri, “Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak” ve “İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek” şeklinde yer alırken, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şöyle sıralandı:
* Mülki idare amirinden izin belgesi almak,
* Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak,
* Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak,
* Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak,
* İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek,
* Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.

İÇKİ, SİGARA VE ÇOCUK YASAK
Yasaklar şöyle:
* 12 yaşından küçükler ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecek.
* 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra iş yerlerine alınmayacak.
* Sigara içilebilen özel mekan dışında, sigara içilemeyecek.
* Alkollü içki satılamayacak, bulundurulamayacak.
* Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemeyecek.
* Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak.
* Elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulundurulamayacak.
* Bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamayacak.
* İş yerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulacak. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar 7 gün süreyle saklanacak ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemeyecek.

15 BİN YTL’YE KADAR PARA CEZASI
Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket edenlere 3 bin YTL’den 15 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek.

İş yerinde uyulması gereken kurallar açısından da mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununu uyarınca idari para cezası verilebilecek. İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanacak.

MEVCUT YERLER 6 AY İÇİNDE İZİN ALACAK
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine dilekçe ile başvuracak. İzin alınmadan açılan yerler mühürlenerek resen kapatılacak. İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilecek. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Başkanlığın görüşü alınarak belirlenecek.
Halen faaliyet gösteren yerlerin de 6 ay içinde izin belgesini almaları gerekiyor.

Kaynak : www.ntvmsnbc.com

0 yorum:

Yorum Gönder