28 Mart 2008 Cuma

TÜBİTAK'tan "bilim merkezi" çağrısı

TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Nüket Yetiş, bilim merkezlerinin her yaştan insanı bilimle buluşturduğunu belirterek, ''Amacımız, toplumda bilimsel yaklaşımı hayat tarzı haline getirecek bir merak ve heyecan duygusu uyandırmaktır'' dedi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının "bilim merkezi" kurulması projesi destek çağrısına ilişkin bilgilendirme toplantısı, TÜBİTAK Başkanlık binasında yapıldı. Toplantıya, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, bazı büyükşehir belediye başkanları, valiler ve sanayi odalarının temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Nüket Yetiş, proje çağrısından önce 4,5 yıl dünyadaki bilim merkezlerini taradıklarını ve buralardan dersler çıkarmaya çalıştıklarını belirterek geldikleri noktada çağrıya çıkma kararı aldıklarını ifade etti.

Yetiş, şöyle konuştu:

"Büyükşehirlerimizden hangisi bu işe en hazırsa o konuda birlikte yola çıkalım. Benim iyimser tarafım, kaynak sorunlarını da halledebilirsek 'hangisi' belki 'hangileri' haline gelebilir ama biz şu anda herkese eşit mesafedeyiz. Bu işi en hızlı yapanlar tabii ki biraz öne geçecekler. Amacımız, üç ya da beş yıl sonra burada olan on altı şehrimizin temsilcileri liderliğinde on altı ilimizde de bilim merkezlerinin yerel özellikleriyle birlikte ve birbirleriyle iş birliği içinde hayata geçirilmiş olması."

Bilim merkezlerinin bir müze olmadığını söyleyen Yetiş, "Bu merkezlerin bir boyutunda da araştırmanın bulunması gerekiyor. TÜBİTAK olarak biz her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.

Yetiş, toplantıda TÜBİTAK'ın, "bilim merkezi" kurulması konusunda proje destek çağrısına ilişkin yaptığı sunumda ise "Günümüzde bilimsel ve akılcı bir yaklaşım, sadece bilim insanlarının işi değil, iyi bir yurttaş ve dünya vatandaşı olmanın önemli koşullarından biridir" dedi.

Bilimsel tavrı özümsemenin ve hayatın her alanında uygulamanın gerekliliğini anlatan Yetiş, "İyiyi ve doğruyu hedefleyerek gözlem yapabilmeli, sorgulayabilmeli, deneyebilmeli ve eleştirerek sonuca ulaşabilmeliyiz" diye konuştu.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin hak ettiği uygarlık seviyesine erişmesinin, bilimsel düşünce ve bilimsel yaklaşımı toplumun hayat biçimi haline getirmesiyle mümkün olabileceğini savunduğunu anlatan Yetiş, "Amacımız, toplumda bilimsel yaklaşımı hayat tarzı haline getirecek bir merak ve heyecan duygusu uyandırmaktır.

Vizyonumuz sadece bilim ve teknolojiyi takip ederek tüketen değil, dünyanın ruhunu ve ritmini yakalayarak atacağı adımları belirleyen öncü bireylerin yetişmesini desteklemektir" dedi.

"Merkezler, bilimi anlaşılır kılıyor"

Bilim merkezlerinin her yaştan insanı bilimle buluşturduğunu dile getiren Yetiş, merkezlerin bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirdiğini, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik ettiğini, bilimin günlük yaşamdaki yerini ve önemini gösterdiğini aktardı. Yetiş, bilim merkezlerinin müfredatla uyum içinde hazırlandığını, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içerdiğini söyledi.

TÜBİTAK'ın, bilim merkezi kurulması çağrısına büyükşehir belediyelerinin başvurabildiğini bildiren Yetiş, bu kapsamda çağrıya Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Samsun illerinin başvurabildiğini ifade etti.

Başvuruda, il özel idareleri ve sanayi odaları ile yapılacak iş birliklerinin de önemini vurgulayan Yetiş, bu yıl içinde çağrı kapsamında sadece bir bilim merkezi projesinin
destekleneceğini ifade etti.

En fazla iki bin metre kare kapalı sergi alanının destek kapsamında olduğunu, proje başvurularının en az on bin metre kare kapalı alana sahip bir bina, bina planı ya da böyle bir binanın kurulabileceği büyüklükte bir arazi ile yapılacağını bildiren Yetiş, proje sözleşmesinin imza tarihi ile bilim merkezinin sergilerin kurulumuna hazır hale getirilmesi arasında geçen sürenin en fazla üç yıl olacağını söyledi.

Projede TÜBİTAK'ın sorumluluklarını anlatan Yetiş, Kurum'un bilim merkezinin kavramsal tasarımı, içeriğinde yer alacak temel ögelerin belirlenmesi ve temin edilmesi, merkezde yer alacak atölyeler ile yapılacak etkinliklerin, bilim merkezi yönetim ve işletme modelinin izlenmesi ve denetlenmesi konusunda sorumlulukları olduğunu belirtti.

Yetiş, proje yürütücüsü kuruluşun ise binanın çevre düzenlemesi, TÜBİTAK ile beraber projelendirilmesi, inşaatı ve bilim merkezinin işletilmesi konusunda sorumlulukları olacağını kaydetti.

TÜBİTAK'ın projedeki destek kapsamına değinen Yetiş, TÜBİTAK'ın bilim merkezinin içerik yönünden kavramsal ve şematik tasarımlarının yapılması, bilim merkezi sergilerinin tasarımı, üretimi veya hazır satın alınması, sergilerin nakliyesi ve kurulumu, atölye ve etkinliklerin içeriklerinin tasarımı, planlaması ve temini konularında karar verici, uygulayıcı ve fon sağlayıcı olacağını belirtti.

Yetiş, TÜBİTAK'ın projede yönetim ve organizasyonel yapılanma konusunda ihtiyaç duyulabilecek profesyonel destek ve personelin eğitimi konularında da karar verici ve fon sağlayıcı olacağını aktardı.

Proje çağrısında bütçe üst limitinin on iki milyon YTL olduğunu dile getiren Yetiş, proje yürütücüsü kuruluşun, bilim merkezinin üç yıllık işletme giderine ilişkin TÜBİTAK'ın uygun göreceği teminatı, bilim merkezinin açılışından önce vereceğini söyledi.

Kaynak : www.cnnturk.com

0 yorum:

Yorum Gönder