1 Nisan 2008 Salı

2070'te dünya buzulsuz kalacak


Kuzey Kutbu'nun uydudan çekilen foto?raflaryny inceleyen bilimadamlary, buzullardaki erimenin hyzlandy?yny ve yakyn bir zamanda buzullaryn tamamynyn eriyece?ini açyklady. NASA'nyn uydu aracyly?yyla çekti?i son foto?raflarda, Kuzey'deki buzullaryn 1979'dan bu yana yüzde 9'unun eridi?i tespit edildi. Bin 800 sayfalyk raporda küresel iklim de?i?ikli?i ile seller ya?anaca?y da bildirildi. Bilimadamlary, küresel ysynmanyn neden oldu?u buzul erimeleri ile okyanuslardaki su miktarynyn artaca?yny, bunun sonucunda da deniz seviyesine yakyn bölgelerin sular altynda kalaca?yny belirtti. Isynmanyn 2070'te dünyayy buzulsuz byrakaca?y açyklandy.

0 yorum:

Yorum Gönder