2 Nisan 2010 Cuma

Hanımın çiftliği kitap özeti – Orhan kemal

-’Vukuat Var’ adlı romanda başlayan olay örgüsü ‘Hanımın Çiftliği’nde devam eder.
—Roman Gülizar’ın bir endişesiyle başlar. Bu endişesi Güllü’nün çiftliğe geldiğinde Muzaffer Bey’in ona gönlünü kaptırmasıdır.
—Gülizar aynı zamanda Güllü’nün ona hanımlık taslamasından korkar. Bu sebeple sürekli Ramazan’ı uyarır.
—Kemal’in öldürülmesinden sonra hayata dair hiç ümidi kalmayan Güllü çiftliğe gelir.
— Çiftliğe gelen Güllü’yü evlenmeden sarkıntılı olmaya başlayan Zaloğlu, Yasin Ağanın uyarılarıyla bir şey yapamaz.
—Güllü Ramazan’ı bırakıp Muzaffer Beyi beğenmeye başlar.
—Güllü’nün amacı Muzaffer Bey ile evlenerek çiftliğin hanımı olmaktır.
—Çemşir karaciğer yetmezliğinden dolayı evinde hasta yatmaktadır.
—Reşit Güllü’nün Muzaffer Bey ile olan yakınlığını öğrenerek dört köşe olur.
—Muzaffer Bey Ankara’dan döner ve Zekai Bey ile kulüpte buluşur. Muzaffer Beyin çapkınlıklarından bahsederler.
—Muzaffer Bey almak istediği Kadillak’ı paşazade satın almıştır. Paşazade Kadillak’ı ona ancak partisine geçerse satacağını söylemiştir.
—Muzaffer Bey hem Kadillak’ı almak hem de çiftliğine ziraat makineleri alabilmek amacıyla partisini değiştirir.
—Habib Muzaffer Beyin kendi partilerine katıldığını duyunca sinirlenir.
—Muzaffer Bey Kadillak’ı alarak çiftliğe gider.
—Muzaffer Bey Güllü’yü yanına çağırtır; fakat Güllü başlangıçta inatlaşarak gitmez. Sonra muzaffer beyin odasına giderek onunla konuşmaya karar verir.
—Güllü’nün amacı Muzaffer Beyi ikna ederek çiftlikten ayrılmaktır. Muzaffer bey buna izin vermez.
—Muzaffer Bey Güllü’yü beğenmeye başlar.
—Güllü herkesi unutmuştur. Muzaffer Beye aşık olmuştur. Muzaffer Bey ile evlenmeye karar verirler.
—Güllü ismini değiştirerek Serap olur.
—Muzaffer Bey Ramazan’ı çiftlikten kovar.
—Habib partileri seçimi kazandığında muzaffer beyden intikam almayı hedeflemiştir. Muzaffer Beyin son anda Habib’in partisine geçmesi onun bu hedefini bozar.
—Gülizar, Güllü’nün Muzaffer’in hanımı olması üzerine çiftliği terk eder. Hafız’la ilişkiye girer.
—Yasin Ağa da sonunda çiftliği terk eder.
—Hamza Güllü’nün sevgilisi Kemal’i öldürdüğü için cezaevinde yatmaktadır.
—Muzaffer Bey ile Güllü İstanbul, İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre’ye ve Paris’te Montpornassa’da Simmys kabaresine gitmeyi planlarlar.
—Çiftliği Güllü’nün babasına, Reşit’e, analıklarına emanet etmeyi kararlaştırırlar.
—Muzaffer bir gece Paşazade’nin metresi olan İsviçreli kadın ile ilişkiye girer. Güllü’yü aldatmıştır.
—Bu gece aynı zamanda Zekai de Güllü’ye sulanır. Bacaklarına dokunur; ancak Muzaffer Beyin gelmesi üzerine odayı terk eder.
—Ramazan Kabak Hafız ile Gülizar arasında bir ilişki olduğunu köylüye anlatır. Bunun üzerine Kabak Hafız’ın evi basılır. Kabak Hafız ile Gülizar yakalanır.
—Kabak Hafız ile Gülizar köyü terk etmek zorunda kalır.
—Muzaffer Bey Çemşir’i çiftliğe çağırır.
—Güllü geçmişte yaptıklarından dolayı Reşit, Çemşir ve Hamza’dan intikamını konuşmasıyla alır.
—Hamza ve cezaevindeki yakın arkadaşı Şerif Usta hapisten çıkaınca çiftliğe giderler.
—Habib’in Muzaffer Beye karşı aşırı derece kini vardır. Bu kininin sebepleri ise Muzaffer Beyin sahipsiz toprakları ekip biçmesi, hatta köylünün tapulu topraklarına dahi göz dikmesidir.
—Muzaffer Bey ile Güllü’nün Erdoğan adında oğulları olmuştur.
—Hamza ile Şerif Giritli’nin kebapçı dükkânına içmeye giderler.
—Hamza ve Şerif Kadillak ile barlara giderler. Burada istedikleri keyfi alamadıklaı için kerhaneye giderler. Hamza burada Kemal’in kardeşini görür ve korkusundan ne yapacağını şaşırır.
—Güllü Şerif Usta ile ilişkiye girerek Muzaffer Beyi aldatır.
—Hamza muhtarın kızına âşıktır.
—Habib Muzaffer Beyin öldürülmesini tek çare olarak görmektedir. Bir akşam Habib onu öldürür.
—Güllü Muzaffer Beyin ölmesi üzerine Zekai Bey ile evlenmeyi düşürür; fakat daha sonra bu kararından vazgeçer.
—Güllü ile avukatı arasında bir ilişki başlar. Güllü avukatı evlenmek için uygun kişi olduğunu düşünür.
—Avukatın amacı Güllü ile evlenerek çiftliğe sahip olmaktır.
—Habib köylüsünü kışkırtarak ‘Hanımın Çiftliği’ni bastırır. Avukat kaçarak bir yere saklanır. Güllü’yü yakalayan Habib onu tam boğacakken onu çocuğuna bağışlar.

0 yorum:

Yorum Gönder