16 Şubat 2008 Cumartesi

Kütük transferi

Internet aracılığı ile kütük transferinin yapılması için get,mget, put ve mput komutları kullanılmaktadır. Ancak transfer edilecek kütük tipine bağlı olarak, transfer tipinin seçilmesi gerekmektedir. Internette iki tür transfer tipi vardır.

Ascii: Bilgisayarlar arasında text kütüklerinin transferi için uygundur.

Binary: Text içeren veya içermeyen imaj ya da program kütüklerinin transferi için kullanılır. Uzantısı z, Z, exe, zip, tar, com, sys, gz veya ps olan kütükler binary tipinde alınmalıdır. Burada z, Z, zip, tar, gz uzantıları o kütüğü n sıkıştırılmış olduğunu ps ise o dosyanın Postcript yapıda olduğunu gösterir. Uygun programlar ile bu kütüklerin transfer işleminden sonra açılmaları gerekmektedir.

Bu komutların kullanımı için iki örnek verilmiştir.

ftp> ascii

200 Type set to A. Ascii Kütük Transferi

ftp> get news.txt

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for news.txt (42390 bytes).

226 Transfer complete.

42553 bytes received in 6.9 seconds (6 Kbytes/s).

ftp> binary

200 Type set to I. Binary Kütük Transferi

ftp> get news.zip

200 PORT command successful.

150 Opening BINARY mode data connection for news.txt (42390 bytes).

226 Transfer complete.

42390 bytes received in 7.2 seconds (5.8 Kbytes/s).

Kütük transferi yapılırken, "wildcard" denilen joker karakterlerin de kullanımı

mümkündür. Örneğin;

ftp>mget news*

yazılacak olursa içinde news kelimesinin bulunduğu tüm kütüklerin kopyalanmak istendiği anlaşılacak ve tek tek bu kütüklerin istenip istenmediği sorgulanarak kopyalama yapılacaktır. Eğer bu kütüklerin sorgulama yapılmadan taşınması isteniyorsa "prompt" ko mutu verilmelidir. Tekrar bu komut verilene kadar yapılacak tüm kopyalama işlemleri sorgusuz gerçekleştirilecektir. Veri transferi sırasında sıkıştırılmış kütüklerin kullanımı hem maddi hem de zaman açışından dikkate değer kazançların doğmasına yol açmaktadır. Ancak sıkıştırılmış kütüklerin hangi anlama geldiği daha doğrusu hangi programla eski haline getireleceğinin bilinmesi gereklidir. Aşağıda uzantılarına bağlı olarak sıkıştırılmış kütüklerin açılmalarına yönelik bilgiler verilmiştir.


Kaynak: FTP E-Book

0 yorum:

Yorum Gönder