16 Şubat 2008 Cumartesi

ANONYMOUS FTP nedir?

FTP işlemi sırasında, güvenlik olarak, bağlanacağımız makinadaki kullanıcı numarası (User Name) ve parola (Password) bilgilerini bilmemiz gerekir (Program, bunları bize sorar). Bağlanılan makina, kişiye özel ve parolasını sadece bizim bildiğimiz bir makina olabileceği gibi, herkese açık bir arşiv merkezi de olabilir. Böyle merkezlere herkesin kolayca erişip dosya almasını sağlamak için tek tip bir kullanıcı numarası tanımlanmıştır: anonymous ya da ftp

Bu merkezlere ftp yapıldığında kullanıcı ismi olarak anonymous (ya da ftp) girildiğinde, bizden parola olarak KENDİ E-POSTA ADRESİMİZİ girmemiz istenir. Parola yazılırken GÖRULMEZ. Bu sizi sakın şaşırtmasın !!! Şifre olarak kesinlikle kullandığınız bilgisayarın şifresini GİRMEYİN! Örnek olarak;

ftp ftp.itu.edu.tr user ftp password gokcol@sariyer.cc.itu.edu.tr (yazarken GÖRÜNMEZ)

verilebilir. Burada, şifre olarak e-mail adresinin girilmesi genellikle istatistiksel amaçlar içindir. Web üzerinden yapılan anonymous FTP'lerde şifre girilmesine gerek kalmaz.

Aşağıda, ftp.metu.edu.tr (ODTÜ Arşivi)'ye yapılan örnek bir anonymous ftp görülmektedir. Kullanıcının yazdığı komutlar koyu renk, diğerleri açık renk verilmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ftp ftp.metu.edu.tr

Connected to 144.122.1.101, port 21

220 rorqual FTP server (Version wu-2.4(4) Mon Nov 14 12:52:17 MEST 1994) ready.

USER (identify yourself to the host):ftp

>>>USER ftp

331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.

Password: ******

>>>PASS xxxxxx 230-##########################################################################

230-## Welcome to the Middle East Technical University Archive ## 230-##########################################################################

230-

230-Hello ftp@term4.cc.itu.edu.tr !

230-You are the 12. anonymous user.

230-Maximum number of users allowed is 100.

230-Mirrored sites are placed under the directory /pub/mirrors

230-This archive is maintained by ftpload@ftp.metu.edu.tr

230-

230- ATTENTION!

230-

230- You can reach this archive via FSP at port 21.

230-

230- We have some aliases for directory names: `quote site alias' will list them

230- Also, you can reach these directories via `cd alias-dir' command

230- independent of your current location; e.g.,

230- `cd gnu' instead of `cd /pub/2mirrors/gnu'.

230-

230-

230-

230 Guest login ok, access restrictions apply.

ftp>dir

>>>PORT 160,75,2,203,21,15

200 PORT command successful.

>>>LIST 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

total 72

drwxrwx--- 2 276   ftp-adm  512 May 1 04:59 adm
drwxr-xr-x 2 276   ftp-adm  512 Aug 23 1994  bin
drwxr-xr-x 2 276   ftp-adm  512 May 5 08:20 dev
drwxr-xr-x 2 276   ftp-adm  512 Nov 16 08:19 etc
drwxr-xr-x 2 276   ftp-adm  512 Aug 22 1994  lib
drwxrwx--- 6 276   ftp-adm  512 Apr 11 11:40 log
drwxrwxrwx 2 root  system  1024 May 5 04:52 lost+found
drwxr-sr-x 18 276   ftp-adm  512 May 11 04:56 pub
drwxr-xr-x 3 276   ftp-adm  512 Aug 22 1994  usr

226 Transfer complete.

ftp>cd pub

>>>CWD pub

250 CWD command successful.

ftp>Kaynak: FTP E-Book

0 yorum:

Yorum Gönder