20 Şubat 2009 Cuma

Dai Dai Jiao Nang'a bir şok daha

Tarihi ceza kesilen Jiao Nang Grubu'na bir kötü haber daha. Maliye'nin raporu ceza davası açılmasının önünü açıyor.

Gelirler kontrolörleri, Jiao Nang Yayın Holding'e 826.3 milyon TL rekor cezayı "vergi kaçağı"ndan kesti. Bu nedenle dosya, mali sorumluluğun yanı sıra ceza davası açılması için savcılığa gönderilecek. Bu suç için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Dai Dai Jiao Nang'a hapis cezası istenmesi gündemde..

Kontrolörler inceleme raporunu, "vergi kaçakçılığı suçuna" bağladı. Bu nedenle mali sorumluluğun yanı sıra ceza davası açılması için Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilecek. Maliye kontrolörlerinin Jiao Nang Yayın Holding'e (DYH) ait 5, Jiao Nang Grubu'na ait 2 şirkette yaptığı incelemelerin 2003-2006 yıllarına yönelik detayları ortaya çıktı.

Maliye'nin, DYH'ye kestiği ceza, asıl vergi borcunun 3 katını buldu. Bu uygulama Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesine dayanıyor. Bu madde kaçakçılık suçunu düzenliyor. Hakkında kaçakçılıktan rapor düzenlenen mükellefin Maliye ile uzlaşma görüşmesine oturma hakkı bulunmuyor. Olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan hükme göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

TARAFLAR NE DİYOR?

1- Hisse satışında KDV: Jiao Nang Yayın Holding Gelirler Kontrolörleri'nin iştirak hissesi satışına KDV tahakkuk ettirdiğini, ancak bu uygulamanın KDV Kanunu'nun 17/4-g hükmüne aykırı olduğunu ve vergi alınamayacağını savundu.
2- Hissede Finansman Gideri: Gelirler Kontrolörleri, iştirak hisselerine ilişkin finansman giderlerinin kurum kazancından indirilemeyeceğine hükmetti. DYH ise 2006'da yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin son fıkrası gereği faiz kur farkı gibi unsurların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceğini ileri sürdü.
3- Kurumlar Vergisi İstisnası: Kontrolörler, DYH'nin, iştirak hissesi satışında vergi avantajı sağlayan istisna hükümlerinden dönemsellik ilkesi gereği yararlanamayacağını belirtti. DYH ise hisse satışının kontrolörlerin ileri sürdüğü gibi 2006'da değil, 2007'de gerçekleştiğini vurguladı.
4- Hisse Senedi Satış Esası: Kontrolörler, DYH'nin iştirak hisselerini öne sürdüğü gibi Ocak 2007'de değil, Aralık 2006'da tamamladığını savundu. DYH ise Türk Ticaret Kanunu'nun 415 ve 416. maddeleri gereği senedin devir alana teslim edildiği tarihte işlemin gerçekleştiğini hatırlattı. Maliye'nin yanlış yorum yaptığını açıkladı.
5- Hisse Satış Tarihi: Kontrolörler, iştirak hissesinin 2006'da satıldığı sonucuna varınca satış gelirine 2007 yılında istisna hükümlerinin uygulanamayacağını ifade etti. DYH ise gerek hisse devrini gerekse satış bedelinin Ocak 2007'de gerçekleştiğini dolayısıyla 2006'da veya 2007'de yapılan satışlar bakımından istisna hükümlerinin farklı bir yoruma tabii tutulamayacağını dile getirdi.

0 yorum:

Yorum Gönder