5 Şubat 2009 Perşembe

Abdülhamit'e diş bileyen Mason
31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasından sonra, Sultan II. Abdülhamit isyanı organize etmek ve kışkırtmakla suçlandı ve görevden alınması kararlaştırıldı.Gelgelelim bu kararı tebliğ edecek heyeti belirlemek kolay olmadı; çünkü kimse heyette yer almak istemiyordu.Uzun tartışmalardan sonra heyet şu kişilerden oluşturuldu:Bir süre Sultan'ın yaverliğini yapmış olan Gürcü Arif Hikmet Paşa, kardeşi Abdülhamit tarafından öldürülmüş olan Arnavut Esad Toptani Paşa, Berat Milletvekili İsmail Kemal.Yahudi cemaatinden Selanik mebusu ve Selanik Mason Locası üstadı Emanuel Karasu, (yazar Bilge Karasu'nun atası) ve Emniyet Müdürü Miralay Galip Bey.Abdülhamit bu heyeti Yıldız Sarayı'nda Mabeyn Köşkü'nde kabul etti. Toptani Paşa, "Millet sizi hal'etti; malınız, canınız, evlatlarınız emniyet altındadır" dedi.Abdülhamit "Ne yapalım mukadderat böyleymiş" diye cevap verdi. Sonraları bu heyetin "husumet heyeti" olduğu söylendi.Ve içinde bir Yahudi vekilin de bulunması çok eleştirildi. (Kaynak: NTV Tarih dergisi)Abdülhamit, 1890’da yayımladığı iki irade ile Siyonistlerin Filistin’e girmelerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını emretmişti.Herzl’e göre, 1896-1902 arasında Abdülhamit’le görüşmek için pek çok kez girişimde bulunmuştu.Siyonizmin babası olarak kabul edilen Herzl'in Abdülhamit'i ikna için üç girişim de olumsuz neticelenmişti.

0 yorum:

Yorum Gönder