22 Kasım 2008 Cumartesi

TR - Core ile devam etseydi.
Ya Core ile devam edilseydi?Uzun bir gecikmenin ardından Haziran 2003'ten sonra satın alabildiğimizAngel of Darkness oyunundan sonra aynı yıl içinde oyun stüdyosudeğiştirilmiş ve Core Design'in 1988 yılı kurucularından Jeremy Smithbaşta olmak üzere birkaç Core yetkilisi stüdyodan ayrılmıştı. İşte tamo karmaşalı dönemin başında oyunun doğumu ile Core'un ölümü arasındakiboşlukta, Core Design Genel Müdürü Adrian Smith ile bir röportajyapılmıştı. Bu röportaj'dan alıntılar bize "Eğer Core Designkapanmasaydı, Tomb Raider maceraları nasıl devam edecekti?" sorusunayanıt veriyor. "Angel of Darkness hikayesi bizim için çok önemlidir, çünkü bu oyundahikayeden çok daha fazlası vardı. Bunun nedeni oyunun senaryosununbaşlangıçta bir oyundan fazlası için yazılmış olmasıdır. Bu oyunubitirelim sonra farklı başka bir oyun yapalım diye düşünmedik." "Hikayeyi birleştirmeyi düşündük.En başında bir oyundan fazlasınıyapmayı düşünmüştük ve bu nedenle devam edip hikâyenin tamamını yazdık.İlham aldığımız tema 3 oyunda tamamlanacaktır. İlk oyunla yaptığımıztanıtımdır, ikinci oyun daha büyük bir parçaya odaklanacak ve sonoyunda doğal bir final olacaktır. Asıl tema melek ve insanlarınbirleşmesiyle oluşan ırk Nephilimlerdir. Bu yaratıklardan kabulgörmeyen İncil'lerde bahsediliyordu. Bu büyük bir kaynaktı ve birçokhikaye oluşturmuş, yeni karakterlere ilham olmuştu.""Temel amaç, ilk oyunla tanıştırdığımız Nephilim temasını 3 oyunda dakullanmak. 2.oyun bizim için harika olacaktır çünkü ilk oyunla tematanıtıldığı için 2. oyun daha fazla macera içerecek. Konusu Türkiye'debulunan Kapadokya'daki Nephilim ırkı üzerine olacaktır.


2. oyunda TombRaider ruhunu yansıtan türbeler, kaleler, kayıp şehirler bulunacak.Dokunaçlı yaratıklar yerine garip görünümlü insanlar olacak."“Last Revelation bizim için son oyundu. Tomb Raider özleniyordu. Bubizim için temiz bir başlangıç oldu." "Echardt son Nephilim ile 1300'lüyıllarda karşılaştı. Bu Nephilim Echardt'a kendileri için çalışmasını,ölmek üzere olduklarını ve ırklarının tekrar diriltilmesi gerektiğinisöyledi (ikinci oyunun konusu). Nephilim Echardt ile bir anlaşma yaptı.Eğer Echardt onlara yardım ederse ödül olarak kendisine ölümsüzlükverilecekti." "Karel oyun boyunca Lara'nın yolunu açmıştı çünküresimlere ulaşmasını istiyordu. Lakin oyun sonunda Lara Sleeper'ıdurduruyor ve oradan ayrılıyor. Karel bir Nephilim olduğuna göre onuöldürmek mümkün değil. Bu da bize ikinci oyunun başlangıcını veriyor."
"Kurtis'i son gördüğümüzde yerde yaralı yatıyordu. O ikinci oyun içindüşünülebilir lakin eğer insanlar onu ilk oyunda sevmezlerse tamamenöldürülebilir de. Umarım böyle olmaz çünkü Kurtis için 2. ve 3. oyundayazılmış roller var. Bu nedenle oyun sonunda Lara Kurtis'in Chirugaibıçağını almıştı. Bıçak hala güce sahip olduğuna göre Kurtis hayattaolmalıydı. Lara ona zamanında yetişebilecek mi? Bunu bekleyip ikincioyunda görmelisiniz. İkinci oyunda Lara Nephilimlerin Kapadokya'dakikalelerine gidecek. Bütün oyun Türkiye'de geçecek. Nephilimlerinbulunduğu merkeze gizli bir yol bulacak. İlk oyunda Karel'e ihtiyacıolan her şeyi vermiştik ve Karel geri dönerek Lara'nın durdurmasıgereken bir şeyler yapmaya başlayacaktır. İkinci oyun içintasarladığımız sadece Sleeper değil bütün Nephilim türleridir. Neyebenzeyeceklerini bekleyip görelim..."Röportajın tamamını çevirmedim çünkü çok fazla ayrıntıdan bahsediyordu.Benim odaklanmanızı istediğim nokta eğer stüdyo ile anlaşma devametseydi sonraki oyunlar Angel of Darkness'in devamı olarak çıkacak veTürkiye'de geçeceklerdi. Keşke buna şahit olabilseydik.

Core'un Tra için tasarladığı video

Core Anniversary ın Mekan Resimleri ve Çalışmaları

Cem FİLİZ.

0 yorum:

Yorum Gönder